Cestovní pojištění

Koronavirus – informace k cestovnímu pojištění
25. června 2020

Aktuální informace ke krytí koronaviru v rámci cestovního pojištění:

Česká republika

Cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR (případně zěmě původu klienta), způsobené koronavirem. Pojištění se však nevztahuje na klienty, kteří do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.

K dnešnímu dni cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR (nebo země původu klienta), způsobené koronavirem, v zemích označených Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (MZV) na tzv. Semaforu MZV zeleně a oranžově: www.mzv.cz

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě. V těchto zemích kryjeme COVID pouze při cestování v nezbytných případech, za které považujeme například:

  • pracovní cestu
  • ošetření/zákrok u lékaře
  • péče o člena rodiny v zahraničí
  • vyzvednutí člena rodiny v zahraničí
  • péče o dítě/rodinného příslušníka v zahraničí

Všechna ostatní rizika v zemích s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) kryjeme dle VPP bez ohledu na typ cesty.

Pojištění storna se vztahuje i na případy onemocnění nemocí COVID-19 (požadujeme pozitivní test).

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje.

Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil. Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.

Download Our App

Travel a la carte app is now available for download on Apple and Android.